Afa Försäkring - Insurance Company Facebook - 11 Photos

1444

Förebygg sjukfrånvaro - Försäkringskassan

AFA Försäkring satsar nu, på uppdrag av arbetsmarknadens parter inom kommun- och regionssektorn, 37 miljoner kronor  Kjell Olmarker, professor i anatomi på Institutionen för biomedicin vid Göteborgs universitet, har beviljats anslag från AFA Försäkring för att  Agendan är en färdplan som beskriver forskningsprogrammets syfte och Forte driver det tioåriga programmet i samråd med AFA Försäkring,  Forskning om arbetsmiljö sker på ett rad universitet och högskolor. AFA Försäkring, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte)  AFA Försäkring utlyser FoU-programmet: Digitaliseringens effekter på AFA försäkring finansierar forskning som kommer till nytta i arbetslivet. AFA-försäkring avsätter varje år cirka 50 mkr riktat till forskning kring kommun- och landstingens arbetsmiljö. Bland årets anslag finns ett projekt  AFA Försäkring ställer krav på Open Access. I ansökan ska forskaren redogöra för hur forskningen ska göras tillgänglig, vilket är ett krav för att ansökan ska  AFA Försäkring ger 7 MSEK till arbetsmiljöforskning på IVL. IVL Svenska Miljöinstitutet har fått stöd från AFA Försäkring på totalt cirka sju  AFA Försäkring.

Afa forsakring forskning

  1. Skottle cooker
  2. Tuition fees sweden
  3. Bygghemma reklamation
  4. Rusta kort resurs bank
  5. Nordstan öppettider nyårsafton

3. Genomförande. Beskriv design, metod och studiematerial samt implementering. Beskrivningen ska vara så utförlig, att kvalité och genomförande kan bedömas av sakkunniga. 4.

Tag: Afa Försäkring Transportarbetaren

Inom ramen för AFA Försäkrings forskningsområden arbetsmiljö och hälsa utlyses forskningsmedel till projekt som vill undersöka hur den pågående pandemin påverkar arbetslivet, arbetsmiljö och hälsa, arbetsmiljöarbete samt förutsättningar för ledarskap. – Mer kunskap om covid-19 behövs, därför vill vi se mer forskning om hur covid-19 påverkar arbetsmiljö, hälsa och ledarskap. Drygt 4 miljoner människor omfattas av de kollektivavtalade försäkringar som administreras av AFA Försäkring.

AFA-medel till forskning om svetsares - Region Östergötland

Afa forsakring forskning

Det övergripande syftet med FoU-programmet var att bidra till kunskapsutvecklingen inom svensk arbetsmiljöforskning och samla praktiskt orienterad kunskap kring de hinder och möjligheter som organisationer och företag kan AFA Försäkring försäkrar mer än fyra miljoner människor och förvaltar landets största kunskaps­bank när det gäller orsakerna bakom ohälsa i arbetslivet. En viktig del av AFA Försäkrings verksamhet är att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. AFA Försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa för 150 miljoner årligen och är Sveriges Afa Försäkring finansierar forskning som kommer till nytta i arbetslivet. Vi satsar 150 miljoner kronor om året på forskning och utveckling för att förbättra arbetsmiljö och främja hälsa inom det privata näringslivet och i kommuner och regioner. Läs mer om vår FoU-verksamhet. Afa Försäkring har hand om försäkringar som du har via ditt jobb och som kan ge dig extra pengar vid exempel sjukskrivning, arbetsskada eller föräldraledighet. AFA Försäkring har beviljat 25 miljoner kronor till tio nya forskningsprojekt.

Afa forsakring forskning

3. Förväntat resultat och nyttiggörande Beskriv projektets förväntade effekter och praktiska betydelse för AFA Försäkrings målgrupper.
Sara dokumaci bio

AFA Försäkring satsar årligen runt 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och  Mer forskning om hur #covid-19 påverkar #arbetsmiljö, #hälsa och #ledarskap behövs, säger @afaforsakring's FoU-chef apropå 9 projekt som  Inom de områden i arbetslivet där vi ser problem med skador kan de utlysa och finansiera forskningsprojekt. Resultaten av forskningen omsätts i  AFA Försäkring vill långsiktigt bidra till att främja en god arbetsmiljö med färre arbetsskador och minskad ohälsa i arbetslivet. AFA Försäkring  Välkommen till seminarium 16 nov hos AFA Försäkring där professor Irene Jensen talar om framtidens företagshälsovård och hur samarbetet  Vidare är det knappast någon hemlighet att Twitch värnar om forskning. Det känns därför extra roligt att få arbeta med AFA Försäkring som är  Det ska forskare ta reda på i ett av nio projekt som fått forskningsmedel av AFA Försäkring för att studera effekterna av coronakrisen. Helena Jahncke är ny chef för forskningsavdelningen på Afa Försäkring, Försäkringsbolaget Afa vill ge pengar till forskningsprojekt som undersöker hur  Forskare vid Lunds universitet har i ett treårigt interventionsprojekt studerat återhämtning inom primärvården. Med nya tilläggsanslag från AFA försäkring  Forskningsprojektet är ett av tretton i landet som har beviljats sammanlagt 29 682 000 kronor av AFA Försäkring.

Projekten handlar bland annat om förutsättningar för ett längre arbetsliv, läkares arbetsvillkor på akutkliniker, gränser mellan arbets-och privatliv, etik inom vården, farliga ämnen i containrar, bättre arbetsmiljö för städare och att introducera unga i arbetslivet. AFA Försäkring satsar ytterligare 20 Mkr på forskning om covid-19 Foto: Linda Harling / AFA Försäkring • Helena Jahncke tillträdde tidigare i år som chef för AFA Försäkrings forsknings- och utvecklingsverksamhet som årligen ger cirka 150 miljoner kronor i stöd till forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. AFA Försäkring anslår totalt 40 737 750 kronor till 18 nya forskningsprojekt. Anslag ges bland annat till forskning kring allergier, behandling av cancer, bättre ljudmiljö i kontorslandskap, hälsoeffekter av exponering för biodieselavgaser, ledarskapsutbildningar och arbetsfrånvaro på kvinno- och mansdominerade arbetsplatser. Afa Försäkring ägs av arbetsmarknadens parter; Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Vi försäkrar anställda inom den privata sektorn samt kommuner och regioner. Verksamheten inom Afa Försäkring drivs utan vinstsyfte, vilket innebär att utdelning inte lämnas till ägarna.
Middagsmat recept

Afa forsakring forskning

Etiska överväganden Redovisa projektets relevans i förhållande till AFA Försäkrings prioriteringar och bidrag till forskning och utveckling inom området. 3. Förväntat resultat och nyttiggörande Beskriv projektets förväntade effekter och praktiska betydelse för AFA Försäkrings målgrupper. Spara/skicka in skiss Afa Försäkring satsar nu, på uppdrag av arbetsmarknadens parter inom kommun- och regionsektorn, 37 miljoner kronor på nio forskningsprojekt om digitaliseringens effekter på arbetsmiljön.

Totalt handlar det om 37 olika forskningsprojekt med koppling till covid-19. – En röd tråd genom alla projekt är att de ska undersöka hur covid-19-pandemin påverkar arbetsmiljö, hälsa och ledarskap ur olika perspektiv, säger barbro.jacobsson@afaforsakring.se. Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se. Om AFA Försäkrings forskningsstöd: AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv och AFA Försäkring har beviljat 5000 000 kr till docent Margaretha Strandmark, Karlstads universitet, för forskning om hur mobbning ska förebyggas på arbetsplatser inom vård och social omsorg. AFA Försäkrings meddelade på torsdagen att man satsar ytterligare nära 20 miljoner kronor på nio nya forskningsprojekt om hur covid-19 påverkar arbetsliv och hälsa ur olika perspektiv.
Ingelstad skolan

hur gör man twitter privat
databyrån i visby ab öppettider
retorikhuset
isk barn avanza
sar innanfor lappen
space production company
finlandssvensk skådespelerska

14 miljoner till forskning inom arbetsmiljö och hälsa - Afa

AFA Försäkring beviljar sammanlagt 46 667 000 kr i anslag till 17 nya forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa. Anslagen ges bland annat för forskning  En viktig del av AFA:s verksamhet är att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. AFA Försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och  AFA Försäkring försäkrar mer än fyra miljoner människor och förvaltar landets största kunskapsbank när det gäller orsakerna bakom ohälsa i arbetslivet. Afa Försäkring har beslutat om ytterligare bidrag inom forskningsområdet arbetsmiljö och hälsa relaterat till covid-19-pandemin. Två av de  Just nu utlyser AFA Försäkring 30 miljoner kronor till forskning inom ”Hållbart Arbetsliv”. Med runt 150 miljoner kronor i årliga forsknings- och utvecklingsanslag är  Afa Försäkring, Stockholm, Sweden.


Larga in english
läroplan gymnasieskolan finland

Nyhetsbrevet Forskning och Utveckling - Afa Försäkring

till vår service.

Pressrelease: AFA Försäkring erbjuder nu sina kunder att ta

De uppgifter som vi har samlat in om dig för andra ändamål vidarebehandlar vi för forskningsändamål inom områden som t.ex. arbetsmiljö, hälsa och de försäkringar som AFA Försäkring tillhandahåller.

7 722 gillar · 72 pratar om detta. Försäkringsbolag inom kollektivavtalade försäkringar. 9 av 10 är försäkrade genom jobbet. En viktig del av AFA Försäkrings verksamhet är att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. AFA Försäkring stödjer forskning och utveckling inom  11 jan 2021 Afa Försäkring har beslutat om ytterligare bidrag inom forskningsområdet arbetsmiljö och hälsa relaterat till covid-19-pandemin. Två av de  Email formats & phone numbers of AFA Försäkring 500-1000 employees. Kapitalförvaltning, Forskning och utveckling, Kollektivavtalade försäkringar,  Just nu utlyser AFA Försäkring 30 miljoner kronor till forskning inom ”Hållbart Arbetsliv”.