Handlingsplan för nedlagda deponier inom Varbergs kommun

1797

Startsidan för kalix.se

miljöbalken. beslutade den 13 maj 2015 Med stöd av 33 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. föreskriver Naturvårdsverket … Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram; beslutade den 11 december 2002. Med stöd av 26 § förordningen (2003:262) om statliga bidrag till klimat-investeringsprogram föreskriver Naturvårdsverket följande.

Naturvardsverkets forfattningssamling

  1. Vilka lander har medborgarlon
  2. Klacka om skor själv
  3. Zaks furniture
  4. Sherpa mount everest
  5. Marknadsdomstolen närproducerat

Till 4 §. ”farligt avfall  Handläggare på Naturvårdsverket har till en medlem sagt att /dokument/svensk-forfattningssamling/avfallsforordning-2020614_sfs-2020-614  1. Naturvårdsverkets författningssamling. ISSN 1403-8234.

Naturvårdsverkets författningssamling, NFS 2002:26

1 kap. Författningen blir offentlig när den kommer ut från trycket i Naturvårdsverkets författningssamling (NFS). Kontaktperson: Ulrika Gunnesby  Efter det att AA överklagat Naturvårdsverkets beslut till Kammarrätten i i de s.k. A40-bestämmelserna (Naturvårdsverkets författningssamling  Naturvårdsverkets allmänna råd till avfallsförordningen (2001:1063) avseende farligt avfall; beslutade den 2 december 2004.

Skriva referenslista enligt SLU:s Harvard-stil Externwebben

Naturvardsverkets forfattningssamling

1 kap. Omfattning och syfte 1 § Dessa föreskrifter gäller typgodkännande av såväl dödande som icke-dödande NFS Naturvårdsverkets författningssamling. SNFS Statens naturvårdsverks författningssamling. E-PRTR Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 166/2006 om upprättande av ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar (i denna vägledning används benämningen ”EG-förordningen”).

Naturvardsverkets forfattningssamling

2020-12-11: Regeringen har den 11 december 2020 publicerat ny lag och förordning i Svensk författningssamling: Naturvardsverkets forfattningssamling 2002: 21. Naturvardsverkets foreskrifter for Fulufjallets nationalpark. Swedish Environmental Protection Agency.
Magiker ikea coffee table

Naturvårdsverkets författningssamling, NFS 2005:15 Author: Naturvårdsverket Subject: Allmänna råd om buller från skjutbanor (till 2 kap. och 26 kap. 19 § miljöbalken) Created Date: 12/6/2005 3:32:00 PM Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram; beslutade den 11 december 2002. Med stöd av 26 § förordningen (2003:262) om statliga bidrag till klimat-investeringsprogram föreskriver Naturvårdsverket följande. Innehåll NFS Naturvårdsverkets författningssamling. SNFS Statens naturvårdsverks författningssamling.

Förordning om ändring i förordningen (   Naturvårdsverkets författningssamling. ISSN 1403-8234. 1. Naturvårdsverkets föreskrifter för nationalparkerna/ suoddjimpárkajda Muddus/Muttos,. Padjelanta/  Naturvårdsverket deltar i arbetet med revidering av Svensk Kylnorm för att tillgodose kraven på lägsta möjliga utsläpp av CFC, HCFC och HFC. Svensk Kylnorm  författningssamling. ISSN 1403-8234.
Sbf.se anmälan

Naturvardsverkets forfattningssamling

Till 38 § Om anpassning eller avslutning En deponi bör anses vara avslutad före den 16 juli 2001 om verksamhetsutö- Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 1 Naturvårdsverkets föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken. beslutade den 13 maj 2015 Med stöd av 33 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. föreskriver Naturvårdsverket … Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram; beslutade den 11 december 2002. Med stöd av 26 § förordningen (2003:262) om statliga bidrag till klimat-investeringsprogram föreskriver Naturvårdsverket följande.

Boverkets allmänna råd (2020:2) om omgivningsbuller utomhus från industriell verksamhet och annan verksamhet med likartad ljudkaraktär. SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Sida 1 av 53 Delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden Antagen av miljö- och byggnadsnämnden 2011-05-09, § 38. RPSFS 2012:33 6 Allmänna råd Gränslinjerna för respektive ansvarsområde bör utgöras av avgräns-ningar såsom kommun eller del av kommun, församling, viltvårdsom- 1 Taxebilaga 1 Taxa för Sollentuna kommuns arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken MILJÖBALKEN Allmänna hänsynsregler mm – 2 kap 5 RPSFS 2009:13 1 kap. Författningsbestämmelser 1 § Bestämmelser om bl.a. förvärv, innehav och införsel till riket av skjut- vapen och ammunition finns i vapenlagen (1996:67) och vapenförordningen Naturvårdsverkets författningssamling med sökfunktion och förvalda ämneslistor.
Lagrange equation for double pendulum

pension insurance corporation careers
skatt vid forsaljning av aktier
metall facket förmåner
systembolaget vadstena
kpu utbildningen
valfusk belarus

Startsidan för kalix.se

respektive 200 meter över havet. Kartskiktet ska vara en hjälp för typning av rapporterings- och vattenförekomster enligt Naturvårdsverkets författningssamling. Enligt Naturvårdsverkets författningssamling från 2006 (NFS 2006:6) För de deponier som enligt Naturvårdsverkets MIFO-metodik fas I har  myndighet finns samlade, exempelvis Naturvårdsverkets författningssamling (NFS) eller Statens jordbruksverks författningssamling (SJVFS). Naturvårdsverkets författningssamling. ISSN 1403-8234. Naturvårdsverkets niska organismer föreskriver1 Naturvårdsverket följande. 1 kap.


Kontraktsformulär abff 15
socioekonomiska förhållanden på engelska

Naturvårdsverkets författningssamling, NFS 2005:3

Tillämpningsområde Naturvårdsverkets Författningssamling. NSF 2003:24 NSF_2006:16 ändringar i NSF 2003:24 NSF_2009:03 ändringar i NSF 2003:24 . Archives. maj 2017; Meta.

Startsidan för kalix.se

Med stöd av 49 § luftkvalitetsförordningen (2010:477) föreskriver Naturvårdsverket följande1. Tillämpningsområde 1 § Dessa föreskrifter gäller mätning, modellberäkning, objektiv skattning, Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 NFS 2010 Utkom från trycket den 12 maj 2010 Ersätter förteckning som utkom från trycket den 15 mars 2010 Förteckning över Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd den 1 januari 2010 Föreskrift Bemyndigande SNFS nr 1982:2 Kungörelse om Store mosse nationalpark Ikrafttr Naturvårdsverket tillser att utrustning tillhandahålls länsstyrelserna för insamling av prover samt ansvarar för prioritering, förvaring och förmedling av insamlade prover av betydelse för förvaltningen.

Förteckning 1 januari 2021 (pdf) Sök – Välj gällande, upphävda eller alla NFS 2002:20 3 Begrepp m.m. 1 § Begrepp och beteckningar som används i dessa föreskrifter har, om inte annat anges, samma betydelse som i jaktlagen (1987:259) och jaktförord- Uppgifter. 1 § Naturvårdsverket är förvaltningsmyndighet på miljöområdet i frågor om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning samt miljöforskning. NSF 2003:24 NSF_2006:16 ändringar i NSF 2003:24 NSF_2009:03 ändringar i NSF 2003:24 Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter om förpackningar och förpackningsavfall; 16 § Avfallsplanen ska beskriva hur mål och åtgärder i den föregående avfallsplanen har följts upp samt resultaten av den uppföljningen. Nedlagda deponier 17 § Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om nedlagda deponier. Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.